Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden artikelen en diensten van Stofboutique (Marlena Evers)

Artikel 1 - Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en / of diensten en / of overige gesloten overeenkomsten van Stofboutique met afnemers van deze producten en of diensten dan wel diegene die een overeenkomst met stofboutique is aangegaan.
1.2 Stofboutique is gevestigd te Someren. Het is niet mogelijk bestelde artikelen af te halen, tenzij anders overeengekomen.  
1.3 Door een bestelling te doen via de webshop, de e-mail of andere wijze gaat u een overeenkomst aan met Stofboutique en geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. 
1.4 U bent verplicht de bestelde producten af te nemen en te betalen.
1.5 Stofboutique heeft het recht om de verkoopvoorwaarden te wijzigen.
1.6 Alle goederen blijven eigendom van Stofboutique tot de volledige betaling van de bestelling heeft plaatsgevonden.
1.7 Niets van deze site mag door derden gebruikt worden zonder toestemming vooraf.

Artikel 2 - Bestelling, bezorging, bezorgkosten en levering
2.1 Bestellingen kunnen alleen via de internetsite worden geplaatst, tenzij anders overeengekomen.
2.2 Stofboutique hanteert een minimum bestelbedrag van 10 euro.
2.3 Verzending door Stofboutique vindt plaats door afgifte aan de vervoerder DPD. De verzendkosten zijn afhankelijk van de gewenste verzendmanier. Indien u bijzondere vervoerswensen heeft komen de extra kosten voor uw rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven adres afgeleverd, tenzij anders overeengekomen, bijvoorbeeld als er gekozen is om het pakket te bezorgen bij een DPD afhaalpunt.
2.4 De goederen worden in opdracht van u en voor uw rekening en risico vervoerd. Stofboutique besteedt de verzendingen uit aan DPD. Stofboutique is niet gerechtelijk verantwoordelijk voor de integriteit van de afleverwijze van de door u bestelde producten.
2.5 U ontvangt een e-mail wanneer de bestelling door ons verwerkt en verzonden is. Indien u niet aanwezig bent ten tijde van de bezorging door DPD, ontvangt u een brief in de bus wanneer ze het weer aanbieden. Het kan ook zijn dat u een e-mail ontvangt van DPD.
2.6 De levertijd is afhankelijk van de voorraad en betaling. Vanaf het moment dat de bestelling betaald is duurt het in de regel maximaal 3 werkdagen voordat uw bestelling wordt verzonden. 
2.7 Stofboutique is niet aansprakelijk voor diefstal en of beschadiging tijdens de verzending.
2.8 Buspakketjes zijn niet traceerbaar en kunnen makkelijker kwijt raken, buspakketjes worden verzonden op risico van de ontvanger. U kunt ook kiezen voor 'normaal pakket i.p.v. buspakket' bij het afrekenen, zodat u het pakket wel kunt traceren.
2.9 Indien u heeft gekozen om een pakket te laten bezorgen bij een afhaalpunt, dient het pakket binnen een week opgehaald te worden bij het afhaalpunt. Dit om een retourzending te voorkomen. De ontstane kosten voor het niet tijdig afhalen zijn voor rekening van de besteller.

2.10 Zorg ervoor dat het leveradres juist is. De kosten voor het opgeven van een onjuist adres zijn voor rekening van de besteller.


Artikel 3 – Betaling

Bestellingen via de webshop kunnen op de volgende manieren betaald worden.
1. Via Ideal/Bancontact/Sofort;
2. Via Paypal;

3. Bankoverboeking. U kunt het totaalbedrag overmaken op mijn rekeningnummer, die u bij de keuze 'bankoverboeking' per e-mail heeft ontvangen. Gelieve het bedrag binnen 5 dagen overboeken. Indien u hieraan niet voldoet, ontvangt u een herrinneringsmail.

Indien u niet (tijdig) betaald behoudt Stofboutique zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden en geen verdere overeenkomsten aan te gaan met u. Daarnaast zal Stofboutique eventuele onkosten en / of schade voortvloeiend uit het niet nakomen van de overeenkomst door u bij u verhalen.

Artikel 4 - Producten en garantie
4.1 Aanspraak op de garantie kan alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek per e-mail bij Stofboutique worden ingediend d.m.v. een korte omschrijving van het gebrek en met toevoeging van het ordernummer en het liefst een of meerdere foto’s.
4.2 Indien aan deze voorwaarden is voldaan, vervangt Stofboutique het artikel dan wel vergoedt Stofboutique de aankoopprijs of een deel daarvan. 
4.3 De garantie is niet van toepassing indien u de stof versneden of gewassen heeft.

Artikel 5 – Productgebruik
5.1 Vanwege de aard van sommige materialen geldt voor alle stoffen dat ze het beste met een kort was-programma gewassen kunnen worden op maximaal 30 graden met een geschickt wasmiddel. Stofboutique adviseert om producten niet in de droger te drogen. Stofboutique heeft bij de meeste stoffen in de webshop een wasinstructie geplaatst.
Heeft u vragen erover, neem gerust contact met ons op. Net zoals nieuwe kleding kunnen stoffen ook krimpen. Houd u daarmee alstublieft rekening bij het bestellen van de juiste hoeveelheid.

Artikel 6- Aansprakelijkheid
6.1 De aansprakelijkheid van Stofboutique met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 4 geregelde garantie. 
6.2 Stofboutique is niet aansprakelijk voor de niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
6.3 Voor alle overige zaken geldt dat de aansprakelijkheid van Stofboutique beperkt is tot het bedrag van de aankoop zoals vermeld op de factuur.

6.4 Stofboutique doet haar uiterste best om de stoffen in een goede kwaliteit te leveren.

Artikel 7 - Klachten, ruilen, annuleren en restitutie
7.1 U heeft juridisch het recht om binnen een termijn van 14 dagen na het doen van u bestelling deze alsnog te annuleren. Dit kunt u doen d.m.v. een e-mail aan info@stofboutique.nl. Eventuele kosten, voortvloeiend uit het al verwerken van de bestelling en annuleringskosten evenals de retourkosten, worden wel op u verhaald / afgetrokken van het restitutiebedrag. Het terugsturen is voor eigen rekening van de besteller. Stoffen die op maat zijn geknipt kunnen niet worden geretourneerd.   
7.2 Speciaal bestelde artikelen (artikelen die niet standaard in ons assortiment zitten) worden niet teruggenomen.
7.3 Het is NIET mogelijk stoffen of fournituren terug te sturen of te annuleren, omdat deze voor u op maat zijn afgesneden of gedoubleerd. Voor overige producten die niet op maat zijn geknipt geldt de wettelijke herroepingsrecht.
7.4 Het product dient in de ongeopende originele verpakking te zijn (indien redelijkerwijs mogelijk).
7.5 Bij o.a. boeken, patronen en fournituren dient de verzegeling niet verbroken te zijn.
7.6 Garens moeten nog netjes in originele staat zijn (geen losse draden)

Artikel 8 - Prijzen
8.1 Stofboutique is gerechtigd prijzen tussentijds aan te passen. Prijsinformatie op papier dan wel elektronisch is ondergeschikt aan de magazijnprijs die wordt weergegeven op de factuur.
8.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is stofboutique bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
8.3 Stofboutique is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.
8.4 Alle prijzen zijn de uiteindelijke prijzen die aan u worden berekend
, exclusief kosten van verpakking & verzending.

Artikel 9 - Communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet (behoorlijk) overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Stofboutique, dan wel tussen Stofboutique en derden, voor zover betrekking hebbende op de relatie tussen u en Stofboutique, is Stofboutique niet aansprakelijk. Dit tenzij er sprake mocht zijn van bewezen opzet en / of grove schuld of nalatigheid vanuit Stofboutique.

Artikel 10 - Wijziging algemene voorwaarden
Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 11 - Toepasselijk recht
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.

11.3 Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@stofboutique.nl.


Artikel 12 - Privacyverklaring
Stofboutique vindt het belangrijk dat de door uw verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Stofboutique zal de door uw verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van u bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling hebben wij u naam en afleveradres nodig om de bestelling uit te kunnen voeren.


Artikel 13 - Copyright
Alles op de site, in mailtjes en social-mediapagina's is eigendom van Stofboutique en mag zonder voorafgaande toestemming niet worden gekopieerd of gebruikt.

Marlena Evers
Stofboutique
Kvk nr: 86340824

Geen bezoekadres!
Leeuwerikstraat 16

5711 CB Someren

info@stofboutique.nl