U kunt de webshop vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze onderneming, activiteiten, diensten en producten zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Enkel als u bepaalde diensten op onze website wilt gebruiken (zoals bestellen), moet u uw persoonsgegevens meedelen. Stofboutique behandelt de persoonlijke gegevens in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijk verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

- Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens
De persoonlijke gegevens die Stofboutique verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen van Stofboutique, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. Stofboutique geeft in de regel geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. De paketten worden verstuurd met DPD of Postnl. Dat betekent dat naam-, en adresgegevens worden doorgeven aan de verzender. Het e-mailadres wordt ook meegestuurd om het trackingnummer te kunnen versturen.

- Doel van verwerking

Bij registratie om diensten te ontvangen (zoals toegang tot nieuwsbrieven, specifieke informatie en dergelijke) verwerkt Stofboutique de verzamelde persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden en u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om u te informeren over nieuwsfeiten, nieuwe diensten, aabiedingen en evenementen van Stofboutique. Als u zulke informatie niet wilt ontvangen, kunt u dat ten alle tijden per e-mail (info@stofboutique.nl) doorgeven.

3. Toelating voor verwerking
Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u Stofboutique uitdrukkelijk toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Indien Stofboutique uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan organisaties of bedrijven waar hij mee samenwerkt, dan zullen we u daarvoor uitdrukkelijk om toestemming vragen.

4. Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de gegevens die Stofboutique over u geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Het aanpassen van de persoonlijke gegevens kunt u ook zeld doorvoeren op onze website. Log daarvoor eerst in op uw account en wijzig de gegevens bij het menupunt: persoonlijke info. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van Stofboutique verwijderd worden.
U kunt dit per e-mail doorgeven aan info@stofboutique.nl

5. Gebruik van "cookies"
Noodzakelijke cookies worden gebruikt om je account te kunnen beheren en de winkelwagen te vullen.

Geschiedenis cookies worden gebruikt zodat ons systeem onder andere kan achterhalen welke producten u heeft bekeken.

Wij hebben alles in eigen professioneel beheer, een externe instantie heeft dus geen inzage.